Skip to main content

Wakacyjne NaboryDołącz  |   LETNI OBÓZ SWD 26-29 LIPCAZobacz

programy
szkoleniowe

Nasze zajęcia wyróżniają ich programy szkoleniowe, podział na poziomy zaawansowania, szczegółowe zaplanowanie każdej jednostki treningowej oraz precyzyjnie określone standardy prowadzenia zajęć.

Dzięki takiemu podejściu do procesu szkoleniowego, w którym każdy element struktury treningowej jest zaplanowany, a rozwój trenujących szczegółowo opisany i monitorowany, jesteśmy w stanie wprowadzać w życie tak ważne dla nas hasła jak profesjonalizm i wysoko jakość oferowanych przez nas usług. Ale co najważniejsze - dzięki takim standardom, jesteśmy w stanie właściwie dbać o bezpieczeństwo i zdrowie klubowiczów, za które czujemy się odpowiedzialni.

Każdy z rodzajów zajęć, które można trenować w klubach SWD, posiada swój szczegółowy program szkolenowy. Dzieli się on na poziomy, a te z kolei na etapy składające się z konkretnych elementów technicznych i sprawnościowych, jakie trzeba opanować, by przejść dalej. Dzięki temu osoby początkujące trenują z innymi początkującymi i nie zaczną uczyć się zaawansowanych elementów dopóki perfekcyjnie nie opanują podstawowych oraz nie przygotują swojego ciała do wykonywania bardziej złożonych i trudniejszych ćwiczeń. By przejść na wyższy poziom, trzeba z tych zagadnień zdać egzamin. 

Praca instruktora SWD to według nas duża odpowiedzialność, dlatego są oni nie tylko wyszkoleni ze wszystkich elementów programowych, ale także pracują według przygotowanych wcześniej konspektów zajęć, w których każdy element treningu jest rozpisany co do minuty. O to, by wszystkie zajęcia przebiegały według standardów SWD, dbają koordynatorzy, którymi są najbardziej doświadczeni i sprawdzeni z instruktorów. 

Taka struktura funkcjonowania klubu bierze się z troski o wspomniany już wcześniej profesjonalizm, ale także zwyczajnie z szacunku dla osób, które postanowiły nam zaufać.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich oferowanych przez nas zajęć od samego początku były Mieszane Sztuki Walki. MMA to naszym zdaniem multidyscyplina łącząca w sobie elementy wielu różnych form treningu - nie tylko sportów walki, bo przecież zawodnik MMA, poza techniką walki, musi być również sprawny, silny, szybki, posiadać znakomitą koordynację ruchową i wiele innych cech. Postanowiliśmy więc z tych wielu form treningowych wydzielić te - w naszym odczuciu - najistotniejsze, by MMA można było trenować zarówno jako całość, ale też skupić się na poszczególnych dyscyplinach, które je tworzą. W takim rozumieniu Mieszane Sztuki Walki nie są tylko dyscypliną sportową znaną z telewizji, ale także - a według nas przede wszystkim - zbiorem różnorodnych form rekreacji ruchowej, które przy właściwym zaplanowaniu może uprawiać każdy! Nie są Mieszanymi Sztukami Walki, ale Mieszanymi Sztukami Treningu. 

Programy

Sporty Walki
Przygotowanie fizyczne
Cross Fitness
Treningi Personalne