Skip to main content

ODZIEŻ PIT BULL WEST COAST I PAKIETY TRENINGÓW JUŻ NA SWD SHOP!SPRAWDŹ

programy
szkoleniowe

Nasze zajęcia wyróżniają ich programy szkoleniowe, podział na poziomy zaawansowania, szczegółowe zaplanowanie każdej jednostki treningowej oraz precyzyjnie określone standardy prowadzenia zajęć.

Dzięki takiemu podejściu do procesu szkoleniowego, w którym każdy element struktury treningowej jest zaplanowany, a rozwój trenujących szczegółowo opisany i monitorowany, jesteśmy w stanie wprowadzać w życie tak ważne dla nas hasła jak profesjonalizm i wysoko jakość oferowanych przez nas usług. Ale co najważniejsze - dzięki takim standardom, jesteśmy w stanie właściwie dbać o bezpieczeństwo i zdrowie klubowiczów, za które czujemy się odpowiedzialni.

Każdy z rodzajów zajęć, które można trenować w klubach SWD, posiada swój szczegółowy program szkolenowy. Dzieli się on na poziomy, a te z kolei na etapy składające się z konkretnych elementów technicznych i sprawnościowych, jakie trzeba opanować, by przejść dalej. Dzięki temu osoby początkujące trenują z innymi początkującymi i nie zaczną uczyć się zaawansowanych elementów dopóki perfekcyjnie nie opanują podstawowych oraz nie przygotują swojego ciała do wykonywania bardziej złożonych i trudniejszych ćwiczeń. By przejść na wyższy poziom, trzeba z tych zagadnień zdać egzamin. 

Praca instruktora SWD to według nas duża odpowiedzialność, dlatego są oni nie tylko wyszkoleni ze wszystkich elementów programowych, ale także pracują według przygotowanych wcześniej konspektów zajęć, w których każdy element treningu jest rozpisany co do minuty. O to, by wszystkie zajęcia przebiegały według standardów SWD, dbają koordynatorzy, którymi są najbardziej doświadczeni i sprawdzeni z instruktorów. 

Taka struktura funkcjonowania klubu bierze się z troski o wspomniany już wcześniej profesjonalizm, ale także zwyczajnie z szacunku dla osób, które postanowiły nam zaufać.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich oferowanych przez nas zajęć od samego początku były Mieszane Sztuki Walki. MMA to naszym zdaniem multidyscyplina łącząca w sobie elementy wielu różnych form treningu - nie tylko sportów walki, bo przecież zawodnik MMA, poza techniką walki, musi być również sprawny, silny, szybki, posiadać znakomitą koordynację ruchową i wiele innych cech. Postanowiliśmy więc z tych wielu form treningowych wydzielić te - w naszym odczuciu - najistotniejsze, by MMA można było trenować zarówno jako całość, ale też skupić się na poszczególnych dyscyplinach, które je tworzą. W takim rozumieniu Mieszane Sztuki Walki nie są tylko dyscypliną sportową znaną z telewizji, ale także - a według nas przede wszystkim - zbiorem różnorodnych form rekreacji ruchowej, które przy właściwym zaplanowaniu może uprawiać każdy! Nie są Mieszanymi Sztukami Walki, ale Mieszanymi Sztukami Treningu. 

Programy

Sporty Walki
Przygotowanie fizyczne
Cross Fitness
Treningi Personalne